โดเมนของฉัน
ค้นหานามสกุลที่สมบูรณ์แบบ
แสดงตัวตนของคุณผ่านนามสกุลโดเมนที่ไม่ซ้ำใคร
More ways to claim a memorable domain
เลือกจากนามสกุลโดเมนกว่า 300 รายการ
From .photography to .cafe, find a simple, memorable domain that's just right for you.
โดเมนที่มีเอกลักษณ์เฉกเช่นคุณ
Tell the world who you are and what you do before anyone even visits your website. Show your expertise with a descriptive domain ending.
Google Domains มี
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
DNSSEC และการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนของ Google
Google Cloud DNS ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
Domain and subdomain forwarding
การส่งต่ออีเมล
การสนับสนุนลูกค้า
นามสกุลโดเมนที่น่าสนใจ
ราคาจะแตกต่างกันตามชื่อโดเมน
จัดเรียงตามความนิยมจากน้อยไปมาก
จัดเรียงตามความนิยมจากมากไปน้อย
จัดเรียงตามราคาจากน้อยไปมาก
จัดเรียงตามราคาจากมากไปน้อย
จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยเริ่มจากตัวแรก
จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยเริ่มจากตัวสุดท้าย
โดเมน
ราคา/ปี
โดเมน
ราคา/ปี
.[[item.formattedTld]]
[[item.formattedPriceSimple]]
.[[item.formattedTld]]
[[item.formattedPriceSimple]]

ค้นหาโดเมนของคุณ