โดเมนของฉัน
แสดงฝีมือด้วย .dev
โดเมนสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

.dev เป็นศูนย์รวมสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ แพลตฟอร์ม ภาษาที่ใช้โปรแกรม ไปจนถึงบล็อก .dev จะทำให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่คุณทำก่อนที่พวกเขาจะเปิดเว็บไซต์ของคุณเสียอีก

โดดเด่นด้วย .dev

.dev เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในการค้นหาโดเมนที่คุณต้องการ ได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว คุณจะใช้ .dev อย่างไร

การรักษาความปลอดภัยในตัว

เรากำลังทำให้เว็บปลอดภัยขึ้นทีละ .dev ทีละน้อย โดเมน .dev ทั้งหมดจะอยู่ในรายการโหลดล่วงหน้า HSTS ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องมี HTTPS และมอบการรักษาความปลอดภัยในตัวสำหรับคุณและลูกค้า

Google Domains มี
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
DNSSEC และการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนของ Google
Google Cloud DNS ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การส่งต่อโดเมนและโดเมนย่อย
การส่งต่ออีเมล
การสนับสนุนลูกค้า
คำถามที่พบบ่อย
มาเริ่มกันเลย