โดเมนของฉัน
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
แสดงฝีมือด้วย .dev
โดเมนสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

.dev เป็นศูนย์รวมสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ แพลตฟอร์ม ภาษาที่ใช้โปรแกรม ไปจนถึงบล็อก .dev จะทำให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่คุณทำก่อนที่พวกเขาจะเปิดเว็บไซต์ของคุณเสียอีก

โดดเด่นด้วย .dev

.dev เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในการค้นหาโดเมนที่คุณต้องการ ได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว คุณจะใช้ .dev อย่างไร

การรักษาความปลอดภัยในตัว

เรากำลังทำให้เว็บปลอดภัยขึ้นทีละ .dev ทีละน้อย โดเมน .dev ทั้งหมดจะอยู่ในรายการโหลดล่วงหน้า HSTS ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องมี HTTPS และมอบการรักษาความปลอดภัยในตัวสำหรับคุณและลูกค้า

Google Domains ทั้งหมดมีฟีเจอร์ต่อไปนี้
การปกป้องความเป็นส่วนตัวจากการค้นหา WHOIS
การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ขั้นตอน
Cloud DNS ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การส่งต่อโดเมนและโดเมนย่อย
การส่งต่ออีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เป็นอีเมลแทนได้สูงสุด 100 ราย
การสนับสนุนทางอีเมล แชท และโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อย
มาเริ่มกันเลย