[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Thông tin cập nhật về các miền

Google không còn cung cấp các miền đăng ký mới nữa, hãy dùng thử Squarespace

Vào ngày ngày 7 tháng 9, Squarespace đã mua lại tất cả các miền đã đăng ký và tài khoản khách hàng có liên quan của Google Domains. Khách hàng và miền sẽ được chuyển sang Squarespace trong vòng vài tháng tới. Tìm hiểu thêm.