[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Thông tin cập nhật về các miền

Google không còn cho phép đăng ký miền mới nữa, hãy dùng thử Squarespace

Vào ngày ngày 7 tháng 9, Squarespace đã mua lại tất cả các miền đã đăng ký và tài khoản khách hàng có liên quan của Google Domains.

Quá trình di chuyển miền và tài khoản khách hàng đang được thực hiện và sẽ tiếp tục trong vài tháng tới. Sau khi miền của bạn đã di chuyển sang Squarespace, bạn sẽ nhận được một email xác nhận của Google và một email riêng của Squarespace Domains cung cấp hướng dẫn về việc quản lý miền. Tìm hiểu thêm.

Đây là một đường dẫn tiếp thị liên kết. Nếu bạn thực hiện giao dịch mua trên Squarespace, chúng tôi có thể nhận được phí hoa hồng.