Bước 1
Bắt đầu với tên miền
Tên miền để mọi người đều nhớ đến
Tìm hiểu cách chọn tên để khách hàng dễ nhớ.
Đuôi miền hoàn hảo cho một tên miền hoàn hảo
Từ .design, đến .fitness hay .lawyer, hãy thể hiện bản thân bằng một cái tên dễ hình dung để giới thiệu nổi bật doanh nghiệp của bạn.
Hãy bắt đầu