Bước 3
Để miền của bạn hoạt động với email tùy chỉnh tại @ yourdomain.com
Có sẵn tính năng chuyển tiếp email
Đi kèm với miền
Tạo tới 100 email đại diện, chẳng hạn như info@yourdomain hoặc help@yourdomain. Email gửi đến các email đại diện này sẽ tự động được chuyển tiếp đến các tài khoản email hiện tại của bạn. Với tính năng chuyển tiếp email, bạn có thể gửi email từ các bí danh trong Gmail hoặc ứng dụng email mà bạn thích dùng.
Email tùy chỉnh do G Suite cung cấp
Tạo dựng lòng tin của khách hàng bằng cách cung cấp địa chỉ email chuyên nghiệp cho tất cả thành viên trong nhóm của bạn, chẳng hạn như susan@yourcompany.com. Với G Suite, bạn sở hữu bộ nhớ trực tuyến, tính năng chia sẻ nhanh các tệp, tính năng hội nghị truyền hình nơi mọi người có thể dễ dàng tham gia, tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp và trọn bộ các ứng dụng cộng tác của Google như Drive, Tài liệu và nhiều ứng dụng khác nữa.
G Suite Basic – /người dùng/tháng
Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp với bộ nhớ 30 GB
G Suite Business – /người dùng/tháng
Bộ ứng dụng văn phòng nâng cao với không gian lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn
Hãy bắt đầu