Bước 4
Giới thiệu doanh nghiệp tới khách hàng bằng Google Ads
Khách hàng đang tìm doanh nghiệp của bạn. Hãy giúp họ tìm thấy bạn.
Giới thiệu doanh nghiệp của bạn tới các khách hàng đang tìm các doanh nghiệp tương tự trên Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Khi sử dụng Google Ads, bạn chỉ phải trả tiền khi quảng cáo mang lại kết quả, chẳng hạn như số lượt nhấp vào trang web hoặc số cuộc gọi tới doanh nghiệp.
Hãy cùng nhau phát triển
Google Ads có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp và đạt được kết quả mong muốn, cho dù bạn muốn gia tăng lưu lượng truy cập vào trang web, tăng số lượng cuộc gọi đến doanh nghiệp hay thậm chí là thu hút thêm nhiều khách hàng đến cửa hàng thực.
Ngân sách của bạn, quyết định của bạn
Google Ads có thể hoạt động với bất kỳ mức ngân sách quảng cáo nào. Chỉ cần đặt hạn mức chi tiêu hằng tháng là bạn sẽ không bao giờ chi tiêu vượt ngân sách. Ngoài ra, nếu muốn tăng hay giảm mức chi tiêu thì bạn có thể điều chỉnh ngân sách hằng tháng bất cứ lúc nào.
Quảng cáo trên Google
Tìm hiểu cách thức Google Ads có thể hỗ trợ bạn tìm được nhiều khách hàng hơn và thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.
Hãy bắt đầu