Bước 4
Hiển thị doanh nghiệp bạn trước mắt khách hàng bằng Google Ads
Khách hàng đang tìm doanh nghiệp của bạn. Hãy giúp họ tìm thấy bạn.
Hiển thị doanh nghiệp trước mắt các khách hàng đang tìm các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Với Google Ads, bạn chỉ trả tiền cho kết quả, chẳng hạn như số lượt nhấp vào trang web hoặc số cuộc gọi cho doanh nghiệp.
Hãy cùng nhau phát triển
Google Ads có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp và đạt được kết quả mong muốn, cho dù bạn muốn gia tăng lưu lượng truy cập vào trang web, tăng số lượng cuộc gọi đến doanh nghiệp hoặc thậm chí là đưa thêm nhiều khách hàng đến cửa hàng thực.
Ngân sách là do bạn chọn
Google Ads có thể hoạt động với bất kỳ mức ngân sách quảng cáo nào. Chỉ cần đặt giới hạn chi tiêu hằng tháng, thì bạn sẽ không bao giờ chi tiêu vượt ngân sách. Và nếu muốn chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn, bạn có thể điều chỉnh ngân sách hằng tháng bất cứ lúc nào.
Quảng cáo trên Google
Tìm hiểu cách thức Google Ads có thể hỗ trợ bạn tìm được nhiều khách hàng hơn và thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.
Hãy bắt đầu