Miền của tôi

Cách sử dụng tính năng chuyển tiếp email


Chuyển tiếp email là việc thiết lập các địa chỉ email thay thế để chuyển tiếp email từ những địa chỉ này sang địa chỉ email chính. Ví dụ như bạn muốn quảng cáo một địa chỉ email bán hàng trên trang web của mình để khách hàng liên hệ khi có thắc mắc. Để đơn giản hóa quy trình này, bạn có thể tạo một email đại diện, chẳng hạn như banhang@tencongtyban.com, rồi dùng email này trên trang web của bạn. Email đại diện sẽ chuyển thư tới địa chỉ email mà bạn kết nối với email đại diện đó. 

Khi mua miền tại Google Domains, bạn sẽ được miễn phí sử dụng tính năng chuyển tiếp email. Tính năng này giúp bạn kết nối với khách hàng theo một phong cách chuyên nghiệp. Bạn có thể có tối đa 100 email đại diện miễn phí đi kèm với miền đã mua.

Việc thiết lập tính năng chuyển tiếp email không hề khó:

  1. Hãy đăng nhập vào Google Domains rồi nhấp vào tên miền của bạn
  2. Mở trình đơn rồi nhấp vào phần "Email”.
  3. Trong phần "Chuyển tiếp email", hãy nhập địa chỉ email sẽ chuyển tiếp thư và địa chỉ email chính sẽ nhận thư.
  4. Nhấp vào nút "Thêm”

Chỉ vậy thôi! Chuyển tiếp email là phương pháp đơn giản và miễn phí để hỗ trợ quá trình liên lạc giữa bạn và khách hàng. Thư gửi tới email đại diện sẽ được chuyển vào hộp thư đến của bạn. Nếu bạn cần nhận và gửi email từ một địa chỉ tùy chỉnh và dùng các tính năng chuyên nghiệp khác, hãy nâng cấp lên Google Workspace. Đừng bỏ qua bài viết này khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Tìm miền của bạn