Miền của tôi

Cách sử dụng tính năng chuyển tiếp email


Chuyển tiếp email là một cách để thiết lập các địa chỉ email thay thế để chuyển tiếp email từ những địa chỉ đó sang địa chỉ email chính. Ví dụ như bạn muốn quảng cáo một địa chỉ email bán hàng trên trang web của mình để khách hàng liên hệ khi có thắc mắc. Để đơn giản hoá quy trình này, bạn có thể tạo một email đại diện, chẳng hạn như banhang@tencongty.com, rồi dùng email này trên trang web của bạn. Email đại diện sẽ chuyển thư tới địa chỉ email mà bạn kết nối với email đại diện đó.

Khi mua miền tại Google Domains, bạn sẽ được sử dụng tính năng chuyển tiếp email mà không mất thêm phí. Tính năng này giúp bạn kết nối với khách hàng theo một phong cách chuyên nghiệp. Bạn có thể có tối đa 100 email đại diện đi kèm với miền đã mua.

Việc thiết lập tính năng chuyển tiếp email không hề khó:

  1. Đăng nhập vào Google Domains rồi nhấp vào tên miền của bạn.
  2. Mở trình đơn rồi nhấp vào phần "Email".
  3. Trong phần "Chuyển tiếp email", hãy nhập địa chỉ email sẽ chuyển tiếp thư và địa chỉ email chính sẽ nhận thư.
  4. Nhấp vào "Thêm".

Chỉ vậy thôi! Chuyển tiếp email là một cách đơn giản để hỗ trợ quá trình liên lạc giữa bạn và khách hàng. Thư gửi tới email đại diện sẽ được chuyển vào hộp thư đến cá nhân của bạn. Nếu bạn cần cả hai khả năng nhận và gửi email từ một địa chỉ tùy chỉnh và dùng các tính năng chuyên nghiệp khác, hãy nâng cấp lên Google Workspace. Hãy xem bài viết này khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu.

Tìm miền của bạn