Các thuật ngữ web cơ bản
Sự khác biệt giữa URL, miền, trang web và những khái niệm khác.

Khi bạn quyết định đưa doanh nghiệp hoặc thương hiệu của mình lên không gian trực tuyến, bạn sẽ bắt đầu thấy nhiều thuật ngữ khác nhau như tên miền, trang web, URL, tổ chức đăng ký tên miền và các thuật ngữ khác. Mặc dù tất cả các thuật ngữ đều liên quan đến việc sở hữu trang web, nhưng như vậy không có nghĩa là những thuật ngữ đó giống nhau. Thật may là việc lý giải những thuật ngữ này rất đơn giản và chúng tôi đã giải thích những điều cơ bản ngay trong bài viết này. Khi nhận ra sự khác biệt của từng thuật ngữ, bạn sẽ sẵn sàng và tự tin để điều hành trang web.

Tên miền

Nói một cách đơn giản, một tên miền (hoặc 'miền') là tên của một trang web. Tên miền xuất hiện sau ký tự “@” trong địa chỉ email hoặc sau “www.” trong địa chỉ web. Nếu ai đó hỏi làm thế nào để tìm thấy bạn trên mạng, thông thường bạn sẽ nói tên miền của mình.

Một số ví dụ về tên miền:
google.com
wikipedia.org
youtube.com

Bước đầu tiên để tạo sự hiện diện trực tuyến là mua một tên miền. Bất cứ ai cũng có thể mua tên miền bằng cách làm việc với một công ty lưu trữ miền hoặc tổ chức đăng ký tên miền như Google Domains, tìm một tên chưa từng được sử dụng, sau đó trả phí thường niên để sở hữu và đăng ký. Bạn có thể chọn trong số những phần cuối cùng của tên miền (hay “TLD”) như .com, .coffee hoặc .photography. Nếu bạn đang cân nhắc việc mua tên miền, hãy xem những mẹo để chọn được một tên miền hay.

Tên miền, trang web và URL không giống nhau.

URL

URL (còn gọi là Địa chỉ định vị tài nguyên toàn cầu) là một địa chỉ web hoàn chỉnh dùng để tìm một trang web cụ thể. Miền là tên của trang web, còn URL sẽ dẫn đến bất cứ trang nào trong phạm vi trang web. Mỗi URL chứa một tên miền, cũng như các thành phần khác cần thiết cho việc định vị trang hoặc phần nội dung cụ thể.

Ví dụ về URL:
http://www.google.com
https://en.wikipedia.org/wiki/umami
https://www.youtube.com/feed/trending

Trang web

Mặc dù có có mối liên quan lẫn nhau, nhưng việc mua một tên miền không có nghĩa là bạn sở hữu một trang web. Miền là tên của một trang web, URL là cách tìm trang web và trang web là nơi mọi người nhìn thấy và tương tác khi truy cập vào. Nói cách khác, khi mua một miền, bạn đã mua tên cho trang web của mình, nhưng bạn vẫn cần tự xây dựng trang web.

Trong thuật ngữ kỹ thuật số, trang web là một tập hợp nội dung, thường là trên nhiều trang, được tập trung lại với nhau trong cùng một miền. Bạn có thể hình dung trang web như một cửa hàng, trong đó miền là tên cửa hàng, URL là địa chỉ cửa hàng và trang web chính là cửa hàng thực với các kệ chất đầy sản phẩm và một máy tính tiền.

May mắn là việc xây dựng một trang web sẽ dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm hơn nhiều so với việc xây dựng một cửa hàng hay văn phòng thực. Ngày nay, có rất nhiều công ty tuyệt vời có thể giúp bất kỳ ai cũng xây dựng được một trang web đẹp mắt, chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ và hầu như không đòi hỏi kiến thức về lập trình hoặc thiết kế. Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng trang web, hãy xem bài đăng của chúng tôi về cách chọn công cụ xây dựng trang web.

Để tạo một trang web, bạn cần có một số yếu tố như sau:

  1. Một tên miền (ví dụ: trangwebcuaban.com)
  2. Một tổ chức đăng ký và lưu trữ tên miền (ví dụ: Google Domains)
  3. Một công cụ để bạn tự xây dựng trang web, như SquareSpace, Wix, hoặc một nhà thiết kế trang web
  4. Nội dung kỹ thuật số, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và các dạng nội dung khác mà khách truy cập có thể thấy khi truy cập vào trang web của bạn.

Tổ chức đăng ký tên miền

Tổ chức đăng ký tên miền là công ty bán các tên miền hiện chưa có ai sở hữu và có sẵn để bạn đăng ký. Chỉ cần tìm trên trang của tổ chức đăng ký tên miền, thì bạn sẽ biết tên miền mình muốn có dùng được hay không và chi phí để sở hữu tên miền đó là bao nhiêu.

Máy chủ DNS

Máy chủ DNS là một công ty quản lý cấu hình miền (còn gọi là bản ghi tài nguyên DNS) giúp đảm bảo tên miền sẽ dẫn đến trang web và email của bạn. Hầu hết các công ty lưu trữ miền cũng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền.

Các tổ chức đăng ký tên miền nên cung cấp miễn phí dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư.

Thư mục WHOIS và RDAP

Thư mục WHOIS và RDAP là các danh sách công khai gồm tên miền và những người hoặc tổ chức có liên quan đến từng tên miền đó. Bạn có thể dùng thư mục này để tìm chủ sở hữu miền và địa chỉ IP, cũng như địa chỉ gửi thư và số điện thoại.

Để đảm bảo quyền riêng tư, một số chủ sở hữu tên miền lựa chọn ẩn thông tin cá nhân khỏi các thư mục này, cũng giống như việc bạn không muốn công khai số điện thoại cá nhân vào danh bạ điện thoại.

Bây giờ bạn đã hiểu sự khác biệt giữa các thuật ngữ cơ bản liên quan đến web và vai trò của những yếu tố này trong việc tạo sự hiện diện trên mạng cho các doanh nghiệp và thương hiệu. Tại Google Domains, chúng tôi mong muốn mang lại cho mọi người cảm giác được cung cấp đầy đủ thông tin, an toàn và đủ năng lực để phát triển doanh nghiệp của mình trên không gian trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng để xuất hiện trên mạng Internet chưa? Hãy bắt đầu tìm tên miền cho mình tại domains.google.

Hãy bắt đầu