Miền của tôi
Khi nào thì bạn nên nâng cấp lên Google Workspace?
Email tùy chỉnh, tính năng chuyển tiếp email và các tính năng khác

Khi bạn đã sẵn sàng nâng cấp để được sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp và mức dung lượng lưu trữ cần thiết, hãy bắt đầu dùng Google Workspace. Được hàng triệu doanh nghiệp ở mọi quy mô tin dùng, Google Workspace cung cấp email doanh nghiệp có địa chỉ tùy chỉnh, ví dụ như tenban@congtyban.com cho mọi người trong công ty bạn. Ngoài ra, Google Workspace cũng hỗ trợ cả email đại diện. Ví dụ: Khách hàng có thể gửi email cho đội Bán hàng của bạn bằng cách gửi tới địa chỉ đại diện banhang@congtyban.com. Những email gửi tới địa chỉ này sẽ tự động được chuyển cho những thành viên có trong email đại diện của đội Bán hàng. Đồng thời, nhân viên của đội Bán hàng có thể chọn trả lời bằng email cá nhân (tenban@congtyban.com) hoặc email đại diện (banhang@congtyban.com).

Khi bạn dùng Google Workspace, email của bạn là một phần trong một nền tảng rộng lớn. Nền tảng này cho phép:

Kết nối. Bất kể đồng nghiệp của bạn ở ngay chỗ làm việc bên cạnh hay đầu kia thế giới, mọi người luôn có thể cộng tác một cách dễ dàng nhờ lịch dùng chung, tính năng hội nghị truyền hình dễ sử dụng, tính năng nhắn tin bảo mật và các tính năng khác.

Sáng tạo. Khai thác bộ ứng dụng giúp khơi dậy óc sáng tạo và thúc đẩy tinh thần cộng tác. Các ứng dụng nổi bật là Tài liệu, Trang tính (bảng tính), Biểu mẫu và Trang trình bày. 

Truy cập dữ liệu. Drive cho phép bạn lưu trữ toàn bộ tệp một cách bảo mật và truy cập vào những tệp này ở mọi nơi. Bạn cũng có thể tìm được những tệp này một cách nhanh chóng nhờ Google Tìm kiếm trong Google Workspace.

Kiểm soát. Các tính năng kiểm soát hiệu quả về mặt quản trị cho phép bạn quản lý người dùng, thiết bị và dữ liệu một cách bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp Work Insights, một công cụ báo cáo giúp tối ưu hóa Google Workspace.

Khi nâng cấp lên Google Workspace, bạn có thể khai thác mọi tính năng cần thiết để vận hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả và đạt năng suất cao. Bạn có thể chọn gói Google Workspace Business,  /tháng/người dùng đi kèm bộ nhớ không giới hạn trên đám mây và Google Workspace Basic, chỉ  /tháng/người dùng đi kèm 30 GB bộ nhớ.

Tìm hiểu tất cả tính năng của Google Workspace và bắt đầu sử dụng.

Tìm miền của bạn