Miền của tôi
Tìm phần cuối cùng của tên miền phù hợp nhất với bạn
Thể hiện bản thân bằng phần cuối cùng của tên miền độc đáo
More ways to claim a memorable domain
Chọn từ hơn 300 phần cuối cùng của tên miền
From .photography to .cafe, find a simple, memorable domain that's just right for you.
Miền độc đáo và duy nhất
Tell the world who you are and what you do before anyone even visits your website. Show your expertise with a descriptive domain ending.
Google Domains bao gồm
Bảo vệ quyền riêng tư
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
Domain and subdomain forwarding
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Những điều bạn nên biết về phần cuối cùng của tên miền
Các mức giá sẽ khác nhau tùy theo tên miền của bạn
Đã sắp xếp theo mức độ phổ biến tăng dần
Đã sắp xếp theo mức độ phổ biến giảm dần
Đã sắp xếp theo giá tăng dần
Đã sắp xếp theo giá giảm dần
Đã sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z
Đã sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ Z đến A
Miền
Giá/năm
Miền
Giá/năm
.[[item.formattedTld]]
[[item.formattedPriceSimple]]
.[[item.formattedTld]]
[[item.formattedPriceSimple]]

Tìm miền của bạn