Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
.app là ngôi nhà hoàn hảo cho ứng dụng của bạn
Cái tên nói lên tất cả
Miền .app giúp mọi người tìm đến bạn

Bạn tự hào về thành quả phát triển ứng dụng của mình. Giờ đây, khi bạn có một miền độc đáo, mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy thành quả lao động của bạn hơn.

Bảo mật tốt hơn

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật cho bạn. Miền cấp cao nhất .app có trong danh sách tải trước HSTS (Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTPS), nên mọi hình thức kết nối đến các trang web trên miền .app đều phải dùng giao thức HTTPS. Và bạn không cần phải đăng ký hay thiết lập cơ chế HSTS riêng lẻ. Nhờ đó, cả bạn và người dùng đều tận dụng được tính năng bảo mật web tích hợp sẵn.

Tất cả các miền mua từ Google Domains bao gồm
Quyền riêng tư WHOIS
Xác thực 2 bước
Cloud DNS bảo mật và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Khả năng chuyển tiếp email, với tối đa 100 email đại diện
Hỗ trợ qua điện thoại, tin nhắn trò chuyện và email 24/7
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu