.app là ngôi nhà hoàn hảo cho ứng dụng của bạn
Cái tên nói lên tất cả
Miền .app giúp mọi người tìm đến bạn

Bạn tự hào về tất cả công sức bạn dành cho việc phát triển ứng dụng. Giờ đây, khi bạn có một miền độc đáo, mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy những gì bạn xây dựng hơn.

Bảo mật tốt hơn

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật cho bạn. Miền cấp cao nhất .app có trong danh sách tải trước sử dụng cơ chế Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt (HSTS), qua đó yêu cầu bắt buộc phải dùng giao thức HTTPS đối với mọi hình thức kết nối đến các trang web của miền .app. Chưa hết, bạn không cần phải đăng ký hoặc định cấu hình HSTS riêng lẻ. Nhờ đó, cả bạn và người dùng đều tận dụng được tính năng bảo mật web tích hợp sẵn.

Google Domains bao gồm
Bảo vệ quyền riêng tư
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu