Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Kết nối bằng miền .au
Một miền dành riêng cho người Úc.
Miền cấp cao nhất mới nhất của Úc, tên miền .au trực tiếp

Từ ngày 24 tháng 3 sắp tới, các doanh nghiệp và tổ chức tại Úc có thể đăng ký miền .au.

Do Úc, vì Úc
.au là miền để kết nối khách hàng và doanh nghiệp trực tuyến
Thời hạn đăng ký ưu tiên miền .au
Trong 6 tháng đầu ra mắt, chủ sở hữu hiện tại của các TLD của Úc, chẳng hạn như .com.au, có thể ứng tuyển để được ưu tiên đăng ký tên miền .au tương đương. Vui lòng truy cập vào auDA để xác định khả năng đáp ứng điều kiện của bạn và tìm hiểu thêm.
Google Domains bao gồm
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu