Bắt đầu bằng miền .ca
Miền dành cho người Canada
Người Canada thích miền .ca

Các thương hiệu đã trở thành biểu tượng của Canada, các công ty khởi nghiệp đang phát triển và những người Canada đầy lòng tự hào ở khắp mọi nơi đều chọn miền .ca cho trang web của họ. Hãy giới thiệu sao cho mọi người chỉ cần nhìn qua là đã biết bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì.

An toàn, bảo mật, đáng tin cậy

Hơn 2,8 triệu tên miền .ca được người dân Canada đăng ký và tin tưởng sử dụng để thể hiện thương hiệu, duy trì hoạt động kinh doanh và bảo vệ khách hàng của họ.

.ca đóng góp cho cộng đồng

Kể từ năm 2014, miền .ca đã trao lại hơn 6,7 triệu đô la tài trợ cho các công ty hợp danh và các dự án trong chương trình Community Investment (Đầu tư cho cộng đồng) để giúp xây dựng một không gian trực tuyến Canada vững chắc hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn.

Google Domains bao gồm
Bảo vệ quyền riêng tư
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu