Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Bắt đầu cùng .co.uk
Đuôi miền dành cho doanh nghiệp tại Vương quốc Anh
Đáng tin cậy

Cứ 10 người tìm thông tin trên mạng thì có 6 người nhấp vào kết quả tìm kiếm có đuôi .co.uk trước tiên.*

Tạo sự kết nối

Có hơn 8,5 triệu miền có đuôi .co.uk kết nối các doanh nghiệp với người tiêu dùng.

.co.uk đóng góp cho xã hội

Các đuôi miền thuộc nhóm .uk tài trợ cho một chương trình giúp cải thiện cuộc sống của 1 triệu người bằng công nghệ. Tính đến nay, hơn 47 triệu bảng Anh đã được quyên góp cho các sáng kiến công nghệ giúp ích cho cuộc sống.

Google Domains bao gồm
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu