Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Bắt đầu cùng .co.uk
Đuôi miền dành cho doanh nghiệp tại Vương quốc Anh
Đáng tin cậy

Cứ 10 người tìm thông tin trên mạng thì có 6 người nhấp vào kết quả tìm kiếm có đuôi .co.uk trước tiên.*

Tạo sự kết nối

Có hơn 8,5 triệu miền có đuôi .co.uk kết nối các doanh nghiệp với người tiêu dùng.

.co.uk đóng góp cho xã hội

Các đuôi miền thuộc nhóm .uk tài trợ cho một chương trình giúp cải thiện cuộc sống của 1 triệu người bằng công nghệ. Tính đến nay, hơn 47 triệu bảng Anh đã được quyên góp cho các sáng kiến công nghệ giúp ích cho cuộc sống.

Tất cả các miền mua từ Google Domains bao gồm
Xác thực 2 bước
Cloud DNS bảo mật và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Khả năng chuyển tiếp email, với tối đa 100 email đại diện
Hỗ trợ qua điện thoại, tin nhắn trò chuyện và email 24/7
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu