Bắt đầu thực hiện ý tưởng của bạn trên miền .co
Miền bạn có thể dùng để làm mọi việc
Cải cách, sáng tạo, làm mới mạng Internet

.co là miền dành cho các nhà cải cách, doanh nhân, những người khởi nghiệp và người sáng tạo phát triển những ý tưởng phi thường trên không gian mạng. Đây là không gian dành cho cảm hứng, sự đổi mới, tinh thần chấp nhận rủi ro và tinh thần sẵn sàng biến ý tưởng thành hiện thực. Với miền .co, bạn không chỉ có được một tên miền dễ nhớ, mà còn tham gia vào cộng đồng những người đổi mới và doanh nhân khởi nghiệp giống như bạn.

Đặc quyền và những lợi ích tuyệt vời khác

Công cụ bổ sung mà không tốn thêm chi phí: Bạn đã có ý tưởng lớn của riêng mình, miền .co sẽ hỗ trợ bạn. Miền .co cho phép bạn tiếp cận các công cụ, ưu đãi giảm giá, sự kiện và cơ hội để giới thiệu doanh nghiệp hoặc ý tưởng của bạn. Tìm hiểu thêm.

Google Domains bao gồm
Bảo vệ quyền riêng tư
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Hãy bắt đầu