Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Hiện diện trên không gian trực tuyến thông qua miền .com
Địa chỉ cả thế giới nhấp vào
Mọi người đều cần một miền .com

Tiến hành bước tiếp theo để phát triển doanh nghiệp của bạn và tham gia cùng hàng triệu người khác – những người đã thành công khi sử dụng miền .com.

Uy tín và đáng tin cậy

Là miền có uy tín hàng đầu, với lịch sử hơn 20 năm về độ tin cậy, miền .com tạo nên niềm tin. Đây là nơi khách hàng muốn kinh doanh trực tuyến.

Google Domains bao gồm
Bảo vệ quyền riêng tư
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Hãy bắt đầu