Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Bắt đầu cùng .de
Miền dành cho doanh nghiệp Đức
Ai cũng thích miền .de
.de là một trong những đuôi miền phổ biến nhất tại Đức. Giúp khách hàng ngay lập tức nhận ra bạn là một doanh nghiệp Đức.
Dành cho mọi doanh nghiệp lớn nhỏ
Đuôi miền .de là một sự lựa chọn thông minh để kết nối khách hàng với các doanh nghiệp Đức.
Google Domains bao gồm
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu