Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Bắt đầu dùng miền .IT
Một miền dành cho người Ý
Doanh nghiệp thành lập tại Ý

Tên miền có phần cuối là .IT sẽ giúp khách hàng ngay lập tức biết được rằng bạn là một doanh nghiệp Ý.

Được lòng người dân nước Ý

Khi dùng miền .IT, bạn không chỉ gửi đi thông điệp rằng thương hiệu của bạn phục vụ người Ý, mà còn thể hiện rõ sự khác biệt với các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.

Vượt qua rào cản địa lý

Ngoài việc thể hiện rằng trang web của bạn là dành cho người Ý, miền .IT cũng có thể là một công cụ tiếp thị hiệu quả cho những miền dùng tiếng Anh.

Google Domains bao gồm
Tính năng Xác minh 2 bước của Google và DNSSEC
Google Cloud DNS an toàn và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Chuyển tiếp email
Hỗ trợ khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Hãy bắt đầu