Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Tạo dấu ấn cá nhân bằng miền .me để tạo dấu ấn cá nhân
.me là miền dành cho bạn
Trong nhiều ngôn ngữ, miền .me in đậm dấu ấn cá nhân, làm nên một cộng đồng gần một triệu cá nhân và doanh nghiệp, những người đang tạo lập thương hiệu trực tuyến cho riêng mình.
Địa chỉ cá nhân của bạn
Hãy tạo ra một cá tính trực tuyến thật cuốn hút và phản ánh đúng con người bạn, bất kể bạn đặt tên miền bằng cách kết hợp Hovaten.me hay dùng biệt hiệu.
Lời kêu gọi hành động trong miền của bạn
Mỗi hành động tương tác đều có giá trị! Miền .me trực tiếp thu hút khách hàng bằng cách tạo ra một lời kêu gọi hành động ngay trong tên của thương hiệu của bạn.
.me thường xuyên được kiểm tra để gây dựng uy tín
Miền .me được kiểm tra mỗi ngày để phát hiện hành vi sử dụng sai trái nhằm đảm bảo thực hiện sứ mệnh giữ an toàn cho mọi người.
.me mang tính toàn cầu
Dù miền .me là TLD chính thức của Montenegro, nhưng mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có thể đăng ký và miền này có trạng thái SEO giống như các miền thông dụng khác.
Hãy bắt đầu