Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
.net – độc đáo vượt thời gian
Tìm một miền cổ điển để khẳng định tên tuổi
Mọi người đều biết miền .net

.net là một trong những đuôi miền xuất hiện đầu tiên trên mạng Internet. Miền .net đại diện cho tính nguyên bản và chất lượng, đồng thời đã giành được sự tin tưởng của mọi người và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Độ tin cậy là yếu tố quan trọng nhất

Miền .net có lịch sử hoạt động uy tín với mức độ tin cậy đạt 100% và được hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng qua nhiều năm.

Tất cả các miền mua từ Google Domains bao gồm
Quyền riêng tư WHOIS
Xác thực 2 bước
Cloud DNS bảo mật và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Khả năng chuyển tiếp email, với tối đa 100 email đại diện
Hỗ trợ qua điện thoại, tin nhắn trò chuyện và email 24/7
Hãy bắt đầu