Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Làm những việc có ý nghĩa lớn nhờ miền .ORG
Miền giúp xây dựng một cộng đồng toàn cầu
Xây dựng một miền đáng tin cậy
Miền .ORG mang lại cảm giác đáng tin cậy vì đây là miền được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Những người thường sử dụng miền này nhất là những tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân nỗ lực hết mình để cải thiện thế giới xung quanh.
Uy tín đã được chứng minh
Trên khắp thế giới, các trang web .ORG nổi tiếng là các trang chia sẻ những thông tin quý giá giúp mọi người hiểu được những ý tưởng và vấn đề quan trọng.
Gắn bó sâu sắc hơn
.ORG là miền dành cho mọi người, không chỉ cho các tổ chức phi lợi nhuận. Trên thực tế, các tổ chức ở mọi quy mô và loại hình đều dùng miền .ORG để thu hút đối tượng của mình tham gia và duy trì liên lạc, cũng như để nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho mục tiêu của tổ chức.
Thể hiện bạn là một doanh nghiệp biết quan tâm, chú ý
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các chương trình doanh nghiệp xã hội đang ngày càng phát triển. Điều đó cho thấy mọi người ủng hộ những doanh nghiệp có ý thức về xã hội. Miền .ORG là sự lựa chọn phù hợp để làm nổi bật những hoạt động thiện nguyện, thể hiện cam kết của bạn trong việc tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội.
Làm nổi bật mục đích cao đẹp mà bạn hướng đến
Ở khắp nơi trên thế giới, .ORG được công nhận là miền giúp mọi người làm việc tốt trên mạng. Đây là miền nhằm xây dựng tinh thần thiện chí giữa mọi người, có thể là thông qua việc hỗ trợ một sứ mệnh lớn của một tổ chức phi lợi nhuận hay gắn kết cộng đồng vì một lợi ích chung.
Hãy bắt đầu