Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Bảo mật ngay từ đầu
Mua tên miền có tính năng bảo mật tích hợp sẵn
Các bước đơn giản để bảo mật trang web
Mọi tên miền mà bạn đăng ký với Google Domains đều có kèm theo tính năng bảo vệ quyền riêng tư, công nghệ DNSSEC một lần nhấp và tính năng xác minh 2 bước của Google – tất cả đều miễn phí. Dù bạn đang khởi động một dự án phụ hay mở rộng sự hiện diện trực tuyến cho doanh nghiệp mình, hãy tham khảo các bước đơn giản sau đây để bảo vệ trang web của bạn tốt hơn.
Sở hữu Chứng chỉ SSL để mã hóa trang web của bạn
Hãy bảo mật trang web và thông tin của người dùng mà bạn nắm giữ thông qua tính năng mã hóa HTTPS bằng cách cài đặt chứng chỉ SSL. Chứng chỉ SSL giúp bảo vệ sự riêng tư cho các thông tin nhạy cảm như dữ liệu thẻ tín dụng bằng cách xáo trộn dữ liệu trong quá trình dữ liệu truyền đến hoặc truyền đi từ trang web của bạn. Tính năng mã hóa HTTPS đảm bảo không ai có thể truy cập hoặc theo dõi thông tin trao đổi truyền đến hoặc truyền đi từ trang web của bạn.
Bảo vệ trang web của bạn khỏi hành vi gỡ bỏ chứng chỉ SSL
Cài đặt Chứng chỉ SSL là việc phải làm. Tuy nhiên, chỉ chứng chỉ SSL không thôi thì chưa đủ để bảo vệ bạn hoàn toàn trước tin tặc, do đó bạn cũng nên sử dụng thêm tính năng hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS. Nếu bạn không có HSTS, người khác có thể tìm cách gỡ bỏ chứng chỉ SSL khỏi trang web của bạn để có thể tải trang bằng giao thức HTTP (chứ không phải HTTPS). Cách tốt nhất để bảo vệ trang web của bạn khỏi hành vi gỡ bỏ chứng chỉ SSL là dùng tên miền đã hỗ trợ sẵn HSTS hoặc thêm trang web của bạn vào danh sách HSTS (danh sách những trang web mà các trình duyệt hiện đại chỉ tải thông qua kết nối đã mã hóa). Sau đây là 2 cách để đưa trang web vào danh sách trang web hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS:
Đăng ký tên miền hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS (nên áp dụng)
Cách nhanh nhất để đưa trang web vào danh sách trang web hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS là sử dụng phần cuối cùng của tên miền có sẵn trong danh sách này, chẳng hạn như .app, .dev hoặc .page. Tính năng hỗ trợ sẵn HSTS tự động bảo vệ bất kỳ trang web nào có miền cấp cao nhất (TLD) nằm trong danh sách này.
Thêm trang web của bạn vào danh sách
Chủ sở hữu trang web có thể thêm riêng trang web vào danh sách trang web hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS trên trang hstspreload.org. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quá trình này diễn ra chậm do trình duyệt có thể sẽ không nhận ra các thông tin cập nhật trong danh sách cho đến khi có bản cập nhật hoặc bản phát hành danh sách mới. Có thể phải mất nhiều tháng thì tất cả trình duyệt hiện đại mới nhận ra rằng trang web của bạn đã có tên trong danh sách này.
Câu chuyện của khách hàng
Tìm hiểu lý do mọi người chọn miền hỗ trợ sẵn chuẩn HSTS cho doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp trực tuyến, và cả lý do tính năng bảo mật bổ sung này đóng vai trò quan trọng đối với họ.
Tất cả các miền mua từ Google Domains bao gồm
Quyền riêng tư WHOIS
Xác thực 2 bước
Cloud DNS bảo mật và đáng tin cậy
chuyển tiếp
Khả năng chuyển tiếp email, với tối đa 100 email đại diện
Hỗ trợ qua điện thoại, tin nhắn trò chuyện và email 24/7
Hãy bắt đầu