Miền của tôi
[[butterbarCtrl.content.body]] [[butterbarCtrl.content.termsLabel]]
Xây dựng tương lai bằng miền .tech
.tech dành cho mọi thứ về công nghệ
Một số thương hiệu công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp mới thành lập, cộng đồng, sự kiện và các sáng kiến về giáo dục trên thế giới đều xây dựng thương hiệu bằng miền .tech.
Dành cho công nghệ
Xây dựng thương hiệu công nghệ của bạn trên miền .tech – đuôi miền tốt nhất dành cho tất cả những gì liên quan đến công nghệ.
Ngắn gọn và dễ nhớ
Chọn một tên miền ngắn gọn, chứa từ khóa và cực kỳ dễ nhớ.
.tech là miền bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay
Đã đến lúc bạn xây dựng tương lai bằng các ý tưởng công nghệ tiên phong trên một tên miền .tech
Doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp
Đăng ký một miền .tech cho công ty hoặc doanh nghiệp mới thành lập của bạn và tạo dựng tên tuổi đậm chất "công nghệ" cho miền.
Sự kiện, cộng đồng và cá nhân
Tiếp lửa cho niềm đam mê công nghệ của bạn bằng một tên miền .tech.
Hãy bắt đầu